1 Comment

  1. Todorovic says:

    Imao sam fazu kad sam zbog SEO vizije trošio mnogo manje vremena na dizajn, tj. koristio sam samo minimalističke principi i dugoročno posmatrano siguran sam da nije dobro. Takođe, kad planirate dizajn informacija, nemojte zapostaviti SEO.

Leave a comment