Photoshop Layeri

Ako ste početnik i još se ne krečete slobodno u programu, siguran sam da ne znate što su to uopče Photoshop layeri niti kako ih koristiti. Netrebate se bojati jer sam i ja prvih mjeseci korištenja programa surfao internetom i pokušavao shvatiti što je to i čemu zapravo služi.

Razmišljao sam kako da Vam objasnim što su to Layeri, pa sam došao na ideju. Layere zamislite kao prozirne listove po kojima crtate dijelove crteža i onda ih postavite jedan na drugoga kako bi dobili kompaktan crtež.

Objasnit ću to primjerom:

Zamislite da crtate analogni sat. Otvaranjem novog lista File > New … list se otvara i automatski imenuje kao „Background Layer“ njega ćemo i ostaviti takvoga, njega bojamo u cijelosti ili gradientom ovisno o potrebama i boji pozadine čitavog rada.
Ja sam upotrijebio dvije nijanse blave boje.

Otvorit čemo novi Layer „proziran list“ Layer > New … > Layer , prije prikaza novog layera pojavio se prozor u kojem možemo dodijeliti ime layera, a to je zgodno ako je rad koji radimo kompliciran i u njemu se nalazi puno Layera, pa prvenstveno zbog lakšeg znalaženja.

Kad je Layer imenovan on je postavljen na „Background Layer“ na samome listu nisu vidljive nikakve promjene upravo zato što je potpuno proziran.

Upravljenje Layerima vršimo u desnom dijelu prozora programa gdje su prikazani zajedno sa svojim dodjeljenim imenima. U tom dijelu programa određujemo koji će layer biti poviše ili ispod nekogdrugog, moguće je i isključiti layer ( učiniti ga ne vidljivim ) klikom na simbol oka pokraj sličice layera.

U taj novi layer crtamo okvir sata ( krug, elipsa, kvadrat … ) ovisno o Vašim željama i ispunjavamo oblik željenom bojom.

Okvir sata je nacrtan i ispunjen željenom bojom.
Otvaramo još jedan Layer i dodjeljujemo mu ime „oznake“. Na ovome layeru crtamo oznake sati, i centar sata gdje dolaze kazaljke.

Ponovno otvaramo novi layer, imenujemo ga „kazaljke“ te na njemu crtamo kazaljke željenog oblika. Ja ću nacrtati najjednostavnije ravne crte, a vi po želji možete dodati i neke likove na same kazaljke.

Primjetit će te kako sam Layer s kazaljkama prebacio ispod Layera s oznakama kako bi mi završetcki kazaljki u centru bile ispod crnog kruga.
To sam napravio tako što sam uhvatio Layer „kazaljke“ i prebacio ga na listi ispod layera „oznake“.

Tutorijal sam maksimalno pojednostavnio i prikazao ga najjednostavnijim primjerom. Na layerima se crtaju i efekti ( sjene, presijavanja, zatamljenja i dr. )