Google Analytics i praćenje poddomena

Praćenje stranica pomoću Google Analytics koje imaju nekoliko poddomena i nije tako veliki problem. No, što ako je potrebno pratiti glavnu domenu i sve njene poddomene na jednom mjestu, te pored toga još svaku podomenu odvojeno ili kombinirati nekoliko poddomena?

Riješenje je jednostavno i to prikupljanjem svih podataka u jedan entitet, a kasnije filtriranjem iz tog entiteta izdvojiti željene poddomene.

A evo kako izgleda kod mene:

Primjer HDonWEB profila

Zašto je to korisno?

Ovim načinom izbjegavate da vam se isti posjetitelj računa duplo ukoliko posjeti recimo vaš web i webshop koji je na poddomeni. Pored ovoga jednostavnije je upravljanje podacima i izvješćima, a i koristi se isti Google Analytics Tracking kod :-)

Primjer:

Moj Google Analytics konkretno za HDonWEB entitet ima:

Jedan zadani profil koji prati cijeli entitet:

 • hdonweb.com (doduše trenutno je preusmjeren na tutorijali.hdonweb.com, ali ako ga aktiviram ne moram više ništa raditi po GA kodu)
 • tutorijali.hdonweb.com (podomena gdje je blog s tutorijalima)
 • tviterss.hdonweb.com (poddomena gdje je smeštena “web aplikacija” za praćenje novosti s domaćih tech portala)

Drugi profil koji iz entiteta  filtrira samo:

 • tutorijali.hdonweb.com

Treći profil koji iz entiteta filtrira samo:

 • tviterss.hdonweb.com

Dublje u tematiku toga kako radi Google Analytics sada neću ulaziti, stoga pretpostavljam da već znate raditi s računima (Account)  i entitetima (Property) , odnosno imate iskustva u korištenju Google Analyticsa. Ako ne želite dirati postojeće kreirajte novi entitet, a postojeći Google Analytics tracking kod podesite tako da prati oba entiteta.

Dodavanje/uređivanje web-entiteta

Zadani profil

Zadani profil je onaj uz pomoću kojeg ćete pratiti  sve podatke / metrike za domenu i njene poddomene. Prema uputama sa linka niže kreirajte profil.

Izrada profila

Filtar za prikaz cijelog linka

Obzirom da će postojati podaci za poddomene kreirat ćemo filter na način da kod metrika za stranice ispisuje hostname kako bi lakše razlikovali domenu od poddomena u reportima

Primjer:

Google Analytics prikaz cijelog linka

Za kreiranje filtara:

NAPOMENA: Kreirani filtar se ne primjenjuje retroaktivno na već postojeće podatke, već od trenutka kreiranja, tako da će promjene biti vidljive kasnije.

 • Kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu
 • Kliknite na račun za koji želite izraditi filtar
 • Kliknite karticu Filtri
 • Kliknite + Novi filtar
 • Unesite naziv filtra, ja sam upisao “Full URL”
 • Odaberite Prilagođeni filtar
 • Odaberite Napredno
 • Za Polje A -> izvadak A odaberite Naziv glavnog računala te upišite (.*)
 • Za Polje B -> izvadak B odaberite URI zahtjeva te upišite (.*)
 • Za Izlaz za -> alat za izgradnju odaberite URI zahtjeva te upišite $A1$B1
 • Ostale postavke poklikajte kao na slici i kliknite na Spremi

Google Analytics kreiranje Filtara

Profil pojedine poddomene

Profil poddomene je onaj uz pomoću kojeg ćete pratiti  sve podatke / metrike za poddomenu. Prema uputama sa linka niže kreirajte profil za poddomenu.

Izrada profila

Filtar za poddomenu

Filtar za poddomenu služit će tome da za iz entiteta filtrirate samo one podatke / metrike koji se tiču te pojedine poddomene.

NAPOMENA: Ukoliko je korisnik prvo posjetio jednu poddomenu, pa nakon nekoliko minuta otišao na drugu, njegova posjeta će biti zabilježena na onoj prvoj poddomeni (nema dupliciranja metrika posjetitelja, sve ovisi gdje je započeta sesija)

Za kreiranje filtara:

NAPOMENA: Kreirani filtar se ne primjenjuje retroaktivno na već postojeće podatke, već od trenutka kreiranja, tako da će promjene biti vidljive kasnije.

 • Kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu
 • Kliknite na račun za koji želite izraditi filtar
 • Kliknite karticu Filtri
 • Kliknite + Novi filtar
 • Unesite naziv filtra
 • Odaberite Prilagođeni filtar
 • Odaberite Uključi
 • Za Polje filtra odaberite Naziv glavnog računala
 • Za Uzorak filtra upišite pododdomenu tako da ispred svake točke stavite “backslash” \
 • Ostale postavke poklikajte kao na slici i kliknite na Spremi
Google Analytics izrada filtra

Filtar za grupiranje poddomena

Filtar za grupiranje poddomena služi tome da iz entiteta filtrirate podatke za više poddomena u jedan profil.

Filtar se kreira na identičan način kao gore navedeni za poddomenu s tim da u polje Uzorak filtra upisuje (1|2)\.domena\.com, gdje brojke 1 i 2 predstavljaju poddomene.

Primjer: Kako bih pratio poddomenu tutorijali.hdonweb.com i tviterss.hdonweb.com upisujem (tutorijali|tviterss)\.hdonweb\.com