Google Web Aplikcije u Google Chrome

Za vas koji ne znate Google Chrome je dostupan u nekoliko kanala distribucije nadogradnji o čemu sam pisao u jednom od ranijih postova Google Chrome kanali distribucije nadogradnji.

Već u “Dev” kanalu možete instalirati 3 Google aplikacije koje su odvojene tabovima i bolje integrirane sa OS:

  • Gmail
  • Google Calendar
  • Google Docs

google-web-aplikcije-u-google-chrome

01

Za instalaciju Dev kanala pogledajte tutorijal Google Chrome kanali distribucije nadogradnji.

02

Nakon što ste instalirali Dev kanal verziju Google Chrome Internet preglednika i to verziju 6 na prečicu (shortcut) Google Chrome kliknite desnom tipkom miša i odaberite Svojstva (Properties). U polje Target dodajte suffiks (odvojen razmakom) –enable-apps kao na slici niže i kliknite OK.

google web aplikcije u google chrome

03

Otvorite Chrome stranicu s proširenjima unosom adrese chrome://extensions i kliknite na “Način za razvojne programere“, odnosno “Developer mode“.

google web aplikcije u google chrome

04

Nakon toga kliknite na Učitaj otpakirano proširenje i navigirajte do Google aplikacija:

  • %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome\Application\[Version]\resources(Vista, Windows 7)
  • %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\[Version] \resources (Windows XP)

google-web-aplikcije-u-google-chrome

05

Kliknite na jedan od 3 foldera gmail_app, calendar_app, docs_app, te postupak ponovite za preostala dva.

google-web-aplikcije-u-google-chrome

06

Nakon što ste ih instalirali otvorite novi TAB i vidjet ćete novo instalirane aplikacije koje možete pokrenuti.

google-web-aplikcije-u-google-chrome