Kako izmeriti realan bounce rate Web sajta?

Bounce Rate se može prevesti kao stepen otkaza poseta na nekom Web sajtu. Bounce Rate predstavlja jedan od osnovnih parametara Web analitike koji govori o tome koliki je procenat posetilaca došao na Web sajt i odmah zatim otišao sa njega.

Što je ovaj procenat veći (približava se cifri od 100%) to znači da veliki procenat posetilaca sajta odlazi sa istog (treba nešto menjati u sadržaju). Što je ovaj procenat manji, to znači da se posetioci sajta više zadržavaju na njemu (što se dodatno može proveriti na osnovu prosečnog vremena zadržavanja posetilaca na sajtu). Smatra se da je za Web sajt dobar stepen otkaza poseta kada je njegova vrednost ispod 30%.