Dial-up greška 680 Windows XP eng

Dial-up greška 680 There is no dial tone najčešće se javlja kod prvog spajanja na internet nakon što ste instalirali modem, odnosno kupili novo računalo. Problem je taj što nakon instalacije dial-up modema je uključena jedna opcija koja nije namijenjena za naše modemske ulaze, naravno uz preduvjet da je modem prethodno ispravno povezan s telefonskom linijom (ako na modemu postoje dvije utičnice, žica mora biti uključena u “Line”) i instaliran.

Za početak kliknite na Start / Control panel ili Start / Settings / Control Panel

Dial-up greška 680 Windows XP Start

Dial-up greška 680 Windows XP Start 2

Ako imate uključen prikaz po kategorijama, vratite se na klasični prikaz klikom na Switch to Classic View

Dial-up greška 680 Windows XP Switch to Classic View

Kliknite na Phone and Modem Options

Dial-up greška 680 Windows XP Phone and Modem Options

Pod Phone and Modem Options odaberite karticu Modems (1), ispod biste trebali vidjeti označen vaš modem (2), ako nije označite ga i kliknite na Properties (3)

Dial-up greška 680 Windows XP Modems Properties

Kliknite na karticu Modem i uklonite kvačicu s opcije Wait for dial tone before dialing, dva puta kliknite OK

Dial-up greška 680 Windows XP Modem

Ovim bi problem greške 680 trebao biti riješen.