Konfiguracija Siemens SE555 ADSL WLAN Routera – Route Mode

U ovom tutorijalu se nalaze upute kako konfigurirati Siemens se555 u rout mode za spajanje na Internet. Otvorite Internet preglednik (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,…) i u adresno polje upišite 192.168.1.1 ili 192.168.1.2, nakon čega vam se otvori forma za unos lozinke za pristup konfiguratoru routera (po defaultu nije potreban lozinka za pristup konfiguratoru osim ako naknadno nije postavljena) i kliknete na OK

Nemogućnost pristupa routeru Ethernet Windows xp eng

Konfiguracija Siemens SE555 Login
Na sljedećem koraku potvrdite sa OK
Konfiguracija Siemens SE555 Upozorenje
Odaberite Basic Setup Wizard i na slijedećem koraku pritisnite NEXT

Konfiguracija Siemens SE555 Basic Setup Wizard

Pod Country odaberite Croatia,a za Automacically adjust clok for daylight saving changes postavite na On i kliknite Next

Konfiguracija Siemens SE555 Postavke regije

Na ovom koraku za Service provider = Other, Protocol = PPPoE, User name upišite korisničko ime (mora pisati malim slovima, bez razmaka, bez točke), Password i Confirm password lozinku (pazite na velika i mala slova) IP address type = Obtained automatically, Host name = gigaset, MTU = 1492, Line mode = Automatic, Encapsulation = LLC, QoS Class = UBR, VPI/VCI = 0/33, Connection mode = Always on, PPPoE pass trough = ON, UPnP = ON… Next

Konfiguracija Siemens SE555 Postavke računa

Uklonite kvačicu sa I would like to run the Security Setup Wizard now i kliknite na Finish

Konfiguracija Siemens SE555 Završetak konfiguracije

Slijedeća 3 pop-up prozorčića koja vam se otvore potvrdite sa OK

Pričekajte dok se modem ne reboota

Konfiguracija Siemens SE555 Rebot routera-modema

Nakon 2-3 minute trebali bi vidjeti da je modem online

Konfiguracija Siemens SE555 Online status

Spajanje na bežičnu mrežu pomoću Zero configuration utility Windows XP sp2i3 eng