Konfiguracija ZyXEL – P660HW-63 ADSL WLAN Routera

U ovom tutorijalu se nalaze upute kako konfigurirati ZyXEL – P660HW-63 u rout mode za spajanje na Internet.

Otvorite Internet preglednik (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,…) i u adresno polje upišite 192.168.1.1 kao što je i prikazano na slici, nakon čega vam se otvori forma za unos podataka za pristup konfiguratoru routera i kliknete na Login

Password: 1234 ili 0000

Konfiguracija ZyXEL - P660HW-63 Login

Pod Advanced Setup kategorijom odaberite WAN

Konfiguracija ZyXEL - P660HW-63 WAN

Zatim WAN Setup

Konfiguracija ZyXEL - P660HW-63 WAN Setup

WAN Setup postavite kao što je prikazano na slici (1) (4) upišite korisničke podatke (2)

  • Ukoliko želite da se modem sam spaja na internet (Rout mode) pod Connection (3) odaberite Nailed-Up Connection
  • A kako biste se spajali putem Broadband konekcije korak (2) možete preskočiti i (Bridge mod) pod Connection (3) odaberite Connect on Demand i za kraj potvrdite konfiguraciju sa Apply (5).

Konfiguracija ZyXEL - P660HW-63 WAN Setup postavke