Kreiranje dial-up konekcije Windows XP deu

Za spajanje na Internet putem klasičnog dial-up pristupa potrebna vam je dial-up konekcija, čije kreiranje ću vam objasniti u ovom tutorijalu i to za Windows XP njemačku verziju.

Za početak kliknite na Start / Systemsteurung ili Start / Einstellungen / Systemsteurung

Start / Systemsteurung

Start / Einstellungen / Systemsteurung

Na ovom koraku kliknite na ikonu Netzwerkverbindungen

Netzwerkverbindungen

Dva su načina na koja možete pokrenuti čarobnjak za kreiranje konekcije s ovoga mjesta:

  • Neue Verbindung erstellen
  • Datei / Neue Verbindung

Neue Verbindung erstellen

Datei / Neue Verbindung

Sada kada ste pokrenuli čarobnjak za kreiranje konekcije kliknite na Weiter

Pokretanje čarobnjaka za kreiranje dial-up Internet konekcije

Ostavite kako je postavljeno na prvoj opciji Verbindung mit dem Internet herstellen pa kliknite Weiter

Verbindung mit dem Internet herstellen

Na drugom koraku čarobnjaka odaberite drugu opciju Verbindung manuell enrichten pa kliknite Weiter

Verbindung manuell enrichten

Treći korak čarobnjaka ostavite na prvoj opciji Verbindung mit einem DFÜ-Modem herstelen pa kliknite Weiter

Verbindung mit einem DFÜ-Modem herstelen

Četvrti korak za Name des Internetdienstanbieters upišite kako želite da se zove vaša konekcija (ikonica koja će biti kreirana) kliknite Weiter

Name des Internetdienstanbieters

Na petom koraku pod Rufnummer upišete broj koji pozivate za spajanje na Internet koji ste dobili od ISP-a pa kliknite Weiter

Rufnummer

Predzadnji korak je unos korisničkih podataka koje ste dobili od ISP-a, korisničko ime (Benutzername) i lozinku 2 puta (Kennwort i Kennwort bestätigen) pa kliknite Weiter

Benutzername - Kennwort i Kennwort bestätigen

Zadnji korak čarobnjaka je kreiranje prečice na radnoj površini stavite kvačicu i nakon toga kliknite Fertig stellen

Fertig stellen

Po završetku čarobnjaka otvara se prozor za pozivanje sa svim parametrima koje ste prethodno upisivali (osim lozinke – ona je skrivena) još preostaje kliknuti na Wählen kako biste se spojili na Internet

Wählen

Kreiranu konekciju sada možete vidjeti u Netzwerkverbindungen pod kategorijom DFÜ isto kao i na radnoj površini

Netzwerkverbindungen