Kreiranje dial-up konekcije Windows XP eng

Za spajanje na Internet putem klasičnog dial-up pristupa potrebna vam je dial-up konekcija, čije kreiranje ću vam objasniti u ovom tutorijalu i to za Windows XP englesku verziju.

Za početak kliknite na Start / Control panel ili Start / Settings / Control Panel

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Start Control Panel

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Start Settings Control Panel

Ako imate uključen prikaz po kategorijama, vratite se na klasični prikaz klikom na Switch to Classic View

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Switch to Classic View

Na ovom koraku kliknite na ikonu Network Connections

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Network Connections

Dva su načina na koja možete pokrenuti čarobnjak za kreiranje konekcije s ovoga mjesta:

  • File / New Connection
  • Create a new connection

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP File / New Connection

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Create a new connection

Sada kada ste pokrenuli čarobnjak za kreiranje konekcije kliknite na Next

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Pokretanje čarobnjaka

Ostavite kako je postavljeno na prvoj opciji Connect to the Internet pa kliknite Next

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Connect to the Internet

Na drugom koraku čarobnjaka odaberite drugu opciju Set up my connection manually pa kliknite Next

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Set up my connection manually

Treći korak čarobnjaka ostavite na prvoj opciji Connect using a dial-up modem pa kliknite Next

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Connect using a broadband connection that requires user name and password

Četvrti korak za ISP name upišite kako želite da se zove vaša konekcija (ikonica koja će biti kreirana) kliknite Next

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP ISP Name

Na petom koraku pod Phone number upišete broj koji pozivate za spajanje na Internet koji ste dobili od ISP-a pa kliknite Next

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Phone number

Predzadnji korak je unos korisničkih podataka koje ste dobili od ISP-a, korisničko ime (User name) i lozinku 2 puta (Password i Confirm password) pa kliknite Next

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Korisnički podaci

Zadnji korak čarobnjaka je kreiranje prečice na radnoj površini što radite na način da u polje Add a shortcut to this connection to my desktop stavite kvačicu i nakon toga kliknite Finish

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Add a shortcut to this connection to my desktop

Po završetku čarobnjaka otvara se prozor za pozivanje sa svim parametrima koje ste prethodno upisivali (osim lozinke – ona je skrivena) još preostaje kliknuti na Dial kako biste se spojili na Internet

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP Spajanje na Internet

Kreiranu konekciju sada možete vidjeti u Network Connections isto kao i na radnoj površini

Kreiranje dial-up konekcije Windows XP