HTML Atributi i entiteti

Atributi nam dozvoljavaju da uz pomoć jednog elementa sadržaj opišemo na različite načine, ovisno o potrebi. (visina, širina, boja…) Dok su entiteti ne ASCII znakovi koji omogućuju prikazivanje posebnih znakova, najčešći primjer korištenja je Copyright znak.

Atributi

Za primjer atributa možemo uzeti element koji src koristi za specificiranje lokacije slike, dok width, height, align, i hspace Internet pregledniku govore kako prikazati sliku. Alt nudi tekstualnu alternativu, ukoliko neki Internet preglednik ne može prikazati sliku.

src=”/hdonweb.jpg” – lokacija slike
width=”180″- širina slike
hspace=”5″- horizontalni razmak oko slike

HDonWEB reklama


href=”http://www.hdonweb.com” – link

HDonWEB


border=”1″ – veličina obruba

Po XML-u vrijednosti atributa se moraju pisati u dvostrukim navodnicima, ali mogu biti poredani proizvoljno, ne postoji točno određen kriterij.

Svaki (X)HTML element ima kolekciju atributa koja se može koristiti sa njim. Neki atributi mogu sadržavati proizvoljan tekst, poput alt atributa, dok drugi imaju točno određene vrijednosti.

Nazivi atributa i njihove vrijednosti nisu osjetljivi na veličinu slova, no preporučeno ih je pisati malim slovima što je preporučeno od strane W3C-a i naravno neke novije verzije (X)HTML-a zahtjevaju isključivo mala slova.

Vrijednosti atributa se moraju uvijek nalaziti unutar navodnika (jednostrukih ili dvostrukih), ovisno o situaciji jer ponekad će sama vrijednost sadržavati navodnike, koje je potrebno ispisati što je prikazano u primjeru niže.

alt=’HDonWEB “neka” reklama’ – tekstualni opis sl

Detaljniji popis atributa.

Entiteti

Tekst neke internet stranice ima svoje granice, a entiteti kao posebni ne ASCII znakovi omogućuju prikazivanje posebnih znakova.

To su najčešće trgovački simboli, copyright znak, slova s prijeglasima…

Svaki entitet počinje sa (&) i završava sa (;).

Svaki entitet može biti napisan uz pomoć svog naziva ili broja: &naziv_entiteta; ili &#broj_entitera;

Znači za prikazivanje znaka manje od (<) koristimo:
< ili <

Detaljniji popis entiteta.

Leave a comment