PHP varijable

Varijable u PHP-u koristimo za pohranu nekog teksta, brojeva za računske operacije, vrijednosti polja. Možete si ih predočiti kao podatke nad kojima unutar PHP koda radimo razne operacije, znači nešto što smo obradili i na kraju dobili kao rezultat.

U PHP-u deklariranu varijablu možete koristiti uvijek iznova na raznim mjestima u kodu i od ostatka PHP koda ju možete prepoznati po znaku $ kojim započinje svaka varijabla.

PHP i varijable

  • PHP varijabla ne mora biti deklarirana prije dodjeljivanja vrijednosti
  • U primjeru niže ćete vidjeti da PHP-u niste morali reći koja će se vrsta podataka nalaziti u varijabli
  • PHP automatski konvertira varijablu ovisno o vrsti podataka (string, broj, datum…)

Imenovanje PHP varijabli

  • Ime varijable mora započeti slovom ili donjom crtom (_)
  • Ime varijable može sadržavati samo alfa-numeričke znakove (a-z, A-Z, 0-9) i donje crte (_)
  • Za imena varijabli nikada nemojte koristiti razmak, koristite donju crtu (_) ili početak riječi pišite velikim slovom

Način deklaracije PHP varijable

Radi lakšeg snalaženja imena varijabli imenujte smisleno kako biste ih lakše pamtili i tako koristili prilikom pisanja PHP koda. Ja osobno ako neku varijablu imenujem s dvije ili više riječi početak svake ističem velikim slovom, no naravno možete koristiti i donju crtu (_).

Za početak ćemo kreirati dvije vrste varijabli, dvije koje sadrže string (nekakav tekst) i dvije koje sadrže broj kao vrijednost.

<php 
$prviTekst = "Vidiš kako sam broj";
$drugiTekst = "uvečao za"; 
$prviBroj = 12;
$drugiBroj = 5; 
echo $prviTekst." ".$prviBroj." ".$drugiTekst." ".$drugiBroj.";
?> 

Operator za ulančavanje

Kod PHP postoji samo jedan string operator i to je onaj za ulančavanje “točka” (.) koju možete vidjeti u primjeru iznad. uz pomoć te točke i navodnih znakova ($varijabla1.””.$varijabla2)nekoliko varijabli smo spojili u jedno. Isto tako i spajanje varijabli sa stringovima kao što ćemo u primjeru niže napraviti s PHP kodom echo $skupVarijabli .” ! <br /> Nije bilo teško :-)”;.

Znači sve ovo gore mogli smo napisati i ovako:

<?php 
$prviTekst = "Vidiš kako sam broj";
$drugiTekst = "uvećao za"; 
$prviBroj = 12;
$drugiBroj = 5; 
$skupVarijabli = $prviTekst." ".$prviBroj." ".$drugiTekst." ".$drugiBroj;
echo $skupVarijabli; 
?>

Sa samim varijablama koje sadrže stringove možete koristiti i gotove PHP funkcije.

strpos() funkcija

Strpos funkciju koristite kada želite pronaći neki znak unutar stringa.

Ukoliko je rezultat pronađen kao rezultat ćete dobiti poziciju prvog odgovarajućeg znaka, a ako ne rezultat će biti FALSE, odnosno nećete dobiti ništa kao rezultat.

<?php 
echo strpos("Neki bezveze tekst!","tekst"); // kao rezultat vraća 13
?>
Podijeli

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)