Kako poslati mail u Outlook Expressu 5i6 Windows XP eng

U ovom tutorijalu ću vam objasniti kako poslati elektorničku poštu, osnosno e-mail u Outlook Expressu. Postoje i drugi načini slanja elektorničk pošte ali ovaj je najjednostavini iz razloga što danas gotovo svim na svojim računalima imaju upravo ovaj program (OE).

Za početak otvorite Outlook Express klikom na Start / All Programs ili Programs / Outlook Express

Kako poslati mail u Outlook Expressu 5i6 Windows XP Otvaranje Outlook Expresa

Kada se otvori OE kliknite na Create Mail 

Kako poslati mail u Outlook Expressu 5i6 Windows XP Dodavanje E-mail računa

Otvara se prozor u kojem:

 • Klikom na Send (1) se šalje elektronička pošta
 • U polje To (2)upisujete adresu elektroničke pošte onoga kome šaljete (moguć je unos višestrukih e-mail adresa odvojenih točka zarezom “;”)
 • U polje Cc (2) se upisuju adrese osoba za koje želite da dobiju kopiju elektroničke pošte, a da oni iz polja To znaju da je poslano i ovima u Cc polju
 • U polje Bcc (2) upisujete adrese osoba za koje ne želite da ih oni upisani u To i Cc vide (polje Bcc se mora naknadno uključiti klikom na View / All Headers)
 • U polje Subject (2) upisujete naslov poruke
 • Sadržaj elektroničke (3) pošte (tekst, slike…)

Kako poslati mail u Outlook Expressu 5i6 Windows XP Prozor za slanje elektroničke pošte

Za “dodavanje” slika u tekst maila potrebno je prvo označiti u tekstu gdje želite umetnuti sliku pa potom kliknuti na Insert / Picture i odabrati željenu sliku

No ako želite sliku ili neki dokument (datoteku) priložiti malu kao privitak dovoljno je kliknuti na Insert / File Attachment nakon čega morate odabrati željenu datoteku

Kako poslati mail u Outlook Expressu 5i6 Windows XP Dodavanje privitka, slike

Veličina e-mail poruke koju možete poslati je nešto manje od 11MB, zapravo 15MB ali zbog kodiranja ta veličina je manja, još ako uzmete u obzir da taj kome šaljete ima mail preusmjeren na mobitel vaš mail može biti odbijen. Stoga je najbolje slati mailove veličine do max 5MB.

1 Comment

 1. pomoc says:

  nece da mi posalje mejl izbaci ovo
  The host ‘SMTP’ could not be found. Please verify that you have entered the server name correctly. Account: ‘POP3’, Server: ‘SMTP’, Protocol: SMTP, Port: 25, Secure(SSL): No, Socket Error: 11001, Error Number: 0x800CCC0D

Leave a comment