Kreiranje e-mail računa u Outlook Expressu 5i6 Windows XP eng

Želite podesiti Outlook Express 5&6 (OE) za primanje elektroničke pošte, a ne znate kako… Za početak morate imati podatke korisničkog računa koje najčešće dobijete od vašeg ISP provajdera. To su: korisničko ime, lozinka, adresa odlaznog (mail) i dolaznog (POP) servera. Evo kako podesiti e-mail:

Otvorite Outlook Express klikom na Start / All Programs ili Programs / Outlook Express

Pokretanje Outlook Expressa

Kada se OE otvori kliknite na Tools / Accounts

Otvaranje postavki računa elektroničke pošte

Zatim u novootvorenom prozoru kliknite na Add / Mail

Dodavanje novog računa za e-mail u Outlook Expressu

U polje Display name upišite Ime ili naziv koji želite da vide osobe kojima šaljete mail … Next

Upis željenog imena kod slanja e-maila

Pod E-mail address upisujete vašu e-mail adresu koju ste dobili od svog ISP-a … Next

Upisivanje e-mail adrese

Na ovom koraku upisujete podatke o e-mail poslužiteljima (adrese e-mail servera) vašeg ISP-a … Next

  • za adresu dolaznog poslužitelja (1) upisujete adresu poslužitelja čiji mail koristite
  • za adresu odlaznog poslužitelja (2) upisujete adresu poslužitelja preko kojeg se spajate na Internet
  • ako je jedan ISP za sve onda su i adrese samo od jednog
  • npr: E-mail adresu imate kod T-com, a spajate se preko Iskona, za adresu dolaznog poslužitelja upisujete pop.t-com.hr, a za odlazni mail.iskon.hr

Postavke dolaznog i odlazno poslužitelja za e-mail

Zadnji korak je unos korisničkih podataka pod Account name će vam OE sam prepisati ono što ste napisali na početku za ime, to samo obrišite i napišite korisničko ime (User name), a pod Password upišite lozinku. Još samo označite polja kao na slici … Next … Finish

Unos korisničkih podataka vašeg računa za elektroničku poštu

Po završetku možete vidjeti vaš račun za mail, preostaje samo kliknuti na Close i time je Outlook Express podešen za primanje i slanje elektroničke pošte

Pregled postojećih računa za elektroničku poštu u Outook Expressu

Kako poslati mail u Outlook Expressu 5i6 Windows XP eng

Leave a comment