Ubrzajte računalo redovnom defragmentaciom diska

Sve datoteke koje spremate na računalo vremenom kako se disk puni doslovno budu razbacane na više mjesta (sastoje se od više dijelova/fragmenata). Svaki puta kada takvu datoteku, recimo pjesmu učitavate u neki program računalo mora provjeriti gdje se nalazi svaki djelić datoteke i svaki od njih učitati u memoriju. Što je puno kompliciranije nego da se ona nalazi u jednom nizu, jer na taj način je potrebno samo jednom provjeriti gdje je smještena datoteka na disku i jednim pomicanjem glave po disku do datoteke.

Ilustracija učitavanja fragmentirane i defragmentirane datoteke

  • Crveno – fragmentirana pjesma
  • Zeleno – defragmentirana pjesma

Ilustracija defragemntacije diska

Za učitavanje fragmentirane glava diska bi morala 6 puta promijeniti svoj položaj, dok za učitavanje defragmentirane pogađate samo jednom. Ovo je ilustrativni primjer ne mora biti 100% točno, ali vjerujem da je jasno u čemu je prednost defragmentacije.

Defragmentaciju diska vam svakako preporučam barem jednom mjesečno, naravno možete i češće, sve ovisi koliko koristite računalo i na koji način. Ako raspolažete velikom količinom podataka kojom se koristite svakodnevno naravno da je bolje defragmentaciju raditi češće.

Jedan od alata za defragmentaciju je dostupan i u samim Windowsima XP, dok postoje besplatne i bolje alternative kao što je Auslogics Disk Defrag

Leave a comment