Kako prestati plaćati RTV pristojbu?

Činjenica da facebook ne služi samo za zabavu, već da se može naći dosta zanimljivih i korisnih stvari je i grupa “Protiv plaćanja RTV pristojbe”.

Kako je tema dosta zanimljiva uz autorovo dopuštenje niže možete vidjeti prijepis uputa koje je on sam sastavio.
Ako ste i sami registrirani na Facebooku, te se želite pridružiti navedenoj grupi to možete napraviti na ovom linku: https://www.facebook.com/group.php?gid=37935167707

Naravno kao što i sam autor kaže niti ja, a niti on ne nagovaramo nikoga na odjavljivanje RTV prijemnika, ovim samo želimo pokazati da je moguće i na koji način.

Početak prijepisa!


Znam da su mnogi očekivali bilo kakvu peticiju, samo da se nešto dogodi, ali od toga ionako ništa korisno ne bi bilo za pojedinca. Eventualno bi televizija napravila neku reportažu o pokrenutoj peticiji i na tome bi sve ostalo.

Mnogi žele da se nešto dogodi, mnogi vole kritizirati pokretače grupe da samo govore, mnogi pričaju, a ništa ne poduzimaju. Stoga: napravimo akciju u kojoj će moći profitirati samo oni koji će se uključiti u istu. Neće se nikada nitko osloboditi RTV pristojbe ako sami ne uzmu stvari u svoje ruke.

Donosim Vam način na koji možete odjaviti TV i nikada više ne platiti niti lipe HRT-u! Ovaj način se već mnogo puta iznosio u ovoj grupi od mnogih članova, ali nikada nitko nije napisao konkretne upute. O ovome se već pisalo i u novinama i želim napomenuti da se ovdje samo predstavlja već postojeći način za izbjegavanje plaćanja RTV pristojbe koji sam ja dodatno pojednostavio.

Kako prestati plaćati?

Prvo što bi trebali napraviti je otići na prisavlje u HRT i lijevo od glavne zgrade u barakama pronađete Odjel RTV pristojbe. Ne bi Vam ga trebalo biti teško pronaći jer svakog zaposlenika tamo možete pitati za upute. Tamo zatražite zahtjev za odjavu RTV prijamnika koji će te doma ispuniti i poslati im (ili osobno odnjeti) nazad na HRT. Ukoliko će te odjavljivati TV uređaj dopisom na adresu hrt-a, najbolje da to napravite s povratnicom na kojoj će jasno pisati “odjava RTV prijamnika – (broj prijamnika)”.

Zahtjev za odjavu RTV prijamnika Vam sadržava slijedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Broj prijamnika (vidljivo na uplatnici)
 • JMBG

Morate navesti razlog odjave:

 1. otuđenje
 2. prodaja ili poklon
 3. kvar ili uništenje

(ukoliko odaberete razlog 2. morati ćete dostaviti podatke o novom korisniku)

Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da:

 • ne posjedujem RTV prijemnik: a) u domaćinstvu b) u poslovnim prostorijama
 • ne koristim RTV prijamnik zbog kvara u razdoblju od _____ do _____
 • dopuštam ovlaštenim predstavnicima Hrvatske radiotelevizije (HRT) nesmetano provođenje kontrole iznjetih činjenica te da sam upoznat da će HRT u slučaju odbijanja, odnosno onemogućavanja HRT-a u provođenju kontrole ponovo me prijaviti, odnosno teretiti za plaćanje RTV pristojbe.

Datum ______

Davatelj izjave (obveznik plaćanja RTV pristojbe)

Vlastoručni potpis __________

Odjava se može izvršiti samo uz potpisanu i ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika koja se dostavlja zajedno sa zahtjevom HRT-u na adresu sjedišta:

 • Odjel RTV pristojbe
 • Prisavlje 3
 • 10 000 Zagreb

Odjava će početi vrijediti s prvim slijedećim mjesecom od datuma ovjere Izjave. Cijena ovjere Izjave kod javnog bilježnika koju sam ja platio je iznosila 46,60 HRK.

Tko nema mogućnosti otići po primjerak “Zahtjeva za odjavu RTV prijemnika” do sjedišta HRT-a iz bilo kojeg razloga može mi poslati e-mail u kojem samo treba zatražiti i ja ću mu ga poslati pa si može doma sam isprintati.

(mail je (koledic[AT]gmail.com) – ne odgovaram na privatne poruke na facebook-u)

Kao što ste vidjeli u izjavi stoji da morate dopustiti nesmetano provođenje kontrole ili ćete se teretiti ponovo za plaćanje RTV pristojbe. Takvo što možete lagano izbjeći jer Vam nitko bez Vašeg dopuštenja ne može stupiti u dom, donosim članak iz zakona:

Zakonska osnova – Članak 34.

Dom je nepovrediv.

Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži.

Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora. (…) Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.

Mislite li da će HRT tražiti sudski nalog samo da provjeri da li imate RTV prijemnik onda bi najbolje bilo da niti ne odjavljujete isti!!!

Ukoliko Vam uskoro pošalju novu uplatnicu za RTV pristojbu (što je malo teško za povjerovati) nemojte je platiti već je ignorirajte! Bitno je da imate povratnicu kojom ste odjavili televizor na kojoj se jasno vidi kada je zaprimljena u HRT-u.

Kasnije, ukoliko ne platite, na adresu ćete dobiti opomenu, a kasnije i OVRŠNI PRIJEDLOG, u kojem vam se stavlja na teret da niste platili RTV pristojbu.

Nakon što Vam stigne ovršni prijedlog morate napisati u roku od osam dana PRIGOVOR na ovršni prijedlog. U prigovoru trebate napisati slijedeće: “U zakonskom roku izjavljujem prigovor na naprijed navedeno rješenje o ovrsi budući da sam dana ______ odjavio RTV prijamnik, pa prema tome nemam nikakve obveze plaćati RTV pristojbu.” Uz prigovor doznačiti fotokopiju povratnice od dana kada ste odjavili televizor. I to je to.

ZAPAMTITE:

Nitko nema pravo zapečatiti Vaš televizor u Vašem domu na Vašoj utičnici!

Niti inkasator niti itko drugi bez zakonom predviđenih uvjeta ne može ući u Vaš dom i kontrolirati Vas imate li RTV prijamnik.

NAPOMINJEM:

Ja NE nagovaram nikoga na odjavljivanje RTV prijemnika!

Odgovorno tvrdim da je ovakav način provjeren i DA funkcionira!

Pozdrav svima!


Kraj prijepisa!

Ako netko zna nešto novo ili ima točniju informaciju neka napiše u komentarima.