Dijelovi stranice za koje možete napraviti offload

Sve ono što ne mora biti smješteno na Vašem serveru postavite na neki drugi, kako biste svoj server rasteretili. Koristite Feedburner za distribuciju RSS sadržaja, slike spremajte na Flickr, koristite Google AJAX Libraries API ako koristite popularne JavaScript biblioteke kao što su MooTools, jQuery, Dojo…