Tagged: PDF

Kako kreirati .PDF datoteku – prebacivanje u .PDF format

0

Nekad ćete možda radi sigurnosti (zaštite) sadržaja koji ste napisali poželjeti prebaciti ga u .PDF format. Prednosti u odnosu na dokument pisan recimo u MS WORD editoru su da je tekst uvijek u izvornom obliku kako ste ga napisali, ne postoji mogućnost izmjene. Naravno ukoliko netko nema MS Office ili neki drugi programski paket koji […]