Oznaka PHP

PHP varijable

Varijable u PHP-u koristimo za pohranu nekog teksta, brojeva za računske operacije, vrijednosti polja. Možete si ih predočiti kao…

Uvod u PHP

Internet svakim danom dobiva sve veći broj korisnika i sa povećanjem broja korisnika povećavaju se i njihove potrebe. Tako…