Kako u Excel-u spojiti ćelije ili podatke?

Želite spojiti podatke iz dva različita stupca? Microsoft Excel nudi i tu mogućnost u svega nekoliko sekundi koristeći formule.

Za ovaj tutorijal napravit ćemo primjer spajanja predbroja i broja telefona iz dvije potpuno različite ćelije u Excel tablici i to u tri primjera:

  1. Dodavanje nule (0) ispred predbroja razmaka između predbroja i broja telefona
  2. Dodavanje nule (0) ispred predbroja bez razmaka
  3. Samo spajanje brojeva

Preduvjet je da imate instaliran Microsoft Excel, a sve ostalo radi se u nekoliko klikova.

Primjer 1

U primjeru na slici niže vidljiva su 3 stupca, prva dva sadrže predbroj i telefon, dok je treći kombinacija, odnosno spajanje vrijednosti iz prva dva stupca. Spajanje radite tako da kliknete u jednu od ćelija kod mene je to C2, nakon toga dolazi unos formule u polje označeno na slici niže. Formula koja je upisana glasi =0&A2&” “&B2, uvijek se prvo unosi znak jednakosti kako bi Excel znao razliku između vrijednosti (podatka) i formule.

Spajanje vrijednost radi se za znakom &, pa tako formula u ovom primjeru:

  • prvo ispisuje nulu (0)
  • nakon toga pridružuje (&) vrijednost polja (A2)
  • zatim pridružuje (&) razmak (” “)
  • na kraju pridružuje (&) vrijednost polja (B2)

Nakon upisane formule klikom na Enter formula se primjenjuje (izračuna).

Kako ne bi morali za svaki redak upisivati tu formulu dovoljno je mišem kliknuti na ćeliju i u donjem desnom kutu mišem nakon što se pojavi znak plus kao na slici uhvatiti i povući prema dolje kako bi se formula kopirala.

Primjer 2

Formula za ovaj primjer glasi =0&A2&B2, princip je isti.

Primjer 3

Formula ovog primjera je =A2&B2.

U konačnici dobijete ovo:

Primjer Excel radne tablice koju sam koristio možete skinuti sa linka niže.

[download id=”34″ format=”1″]

Komentiraj