Kako u Excel-u spojiti ćelije ili podatke?

Želite spojiti podatke iz dva različita stupca? Microsoft Excel nudi i tu mogućnost u svega nekoliko sekundi koristeći formule.

Za ovaj tutorijal napravit ćemo primjer spajanja predbroja i broja telefona iz dvije potpuno različite ćelije u Excel tablici i to u tri primjera:

  1. Dodavanje nule (0) ispred predbroja razmaka između predbroja i broja telefona
  2. Dodavanje nule (0) ispred predbroja bez razmaka
  3. Samo spajanje brojeva

Preduvjet je da imate instaliran Microsoft Excel, a sve ostalo radi se u nekoliko klikova.

Primjer 1

U primjeru na slici niže vidljiva su 3 stupca, prva dva sadrže predbroj i telefon, dok je treći kombinacija, odnosno spajanje vrijednosti iz prva dva stupca. Spajanje radite tako da kliknete u jednu od ćelija kod mene je to C2, nakon toga dolazi unos formule u polje označeno na slici niže. Formula koja je upisana glasi =0&A2&” “&B2, uvijek se prvo unosi znak jednakosti kako bi Excel znao razliku između vrijednosti (podatka) i formule.

Spajanje vrijednost radi se za znakom &, pa tako formula u ovom primjeru:

  • prvo ispisuje nulu (0)
  • nakon toga pridružuje (&) vrijednost polja (A2)
  • zatim pridružuje (&) razmak (” “)
  • na kraju pridružuje (&) vrijednost polja (B2)

Nakon upisane formule klikom na Enter formula se primjenjuje (izračuna).

Excel spajanje stupaca

Kako ne bi morali za svaki redak upisivati tu formulu dovoljno je mišem kliknuti na ćeliju i u donjem desnom kutu mišem nakon što se pojavi znak plus kao na slici uhvatiti i povući prema dolje kako bi se formula kopirala.

Excel spajanje stupaca

Primjer 2

Formula za ovaj primjer glasi =0&A2&B2, princip je isti.

Primjer 3

Formula ovog primjera je =A2&B2.

U konačnici dobijete ovo:

Excel spajanje stupaca

Primjer Excel radne tablice koju sam koristio možete skinuti sa linka niže.

[download id=”34″ format=”1″]