Kako kreirati .PDF datoteku – prebacivanje u .PDF format

Nekad ćete možda radi sigurnosti (zaštite) sadržaja koji ste napisali poželjeti prebaciti ga u .PDF format. Prednosti u odnosu na dokument pisan recimo u MS WORD editoru su da je tekst uvijek u izvornom obliku kako ste ga napisali, ne postoji mogućnost izmjene. Naravno ukoliko netko nema MS Office ili neki drugi programski paket koji koristite Adobe Reader će uvijek moći skinuti potpuno besplatno sa Interneta.

Prebacivanje u .PDF format je podržano od strane MS Office 2007 paketa, no za one koji ga nemaju postoje virtualni pisači (konverteri) u .PDF format. Jedan od njih je i PDFCreator koji je besplatan i čijom instalacijom se kreira virtualni pisač kojeg prilikom ispisa dokumenta odabirete kao željeni.

Nakon što ste skinuli PDFcreator instalirajte ga.

Konvertiranje u .PDF je vrlo jednostavno, kao i za ispis na pisač no ne klikate na ikonicu pisaća već na File / Print

Pokretanje ispisa

Zatim odaberete novo instalirani PDFCreator i kliknete OK

Odabir PDF pisaća

Otvara se forma koju možete popuniti sa podacima ukoliko želite nakon čega kliknite na Save

Forma za popunjavanje dodatnih informacija o PDF dokumentu

Odaberite željeni direktorij za spremanje dokumenta, upišite naziv i kliknite na Save

Odaberite željeni direktorij za spremanje dokumenta