Kako pojednostaviti izmjenu stilova-formatiranja teksta u MS Wordu 2003

Prilikom kreiranja dokumenata uz pomoć Microsoft Word editora velik dio posla koji inače radite ručno možete “automatizirati” kao na primjer izmjena određenih stilova koji se ponavljaju u dokumentu: naslovi, podnaslovi, paragrafi, liste…

Kreirate dokument za koji ćete imati 5 glavnih naslova i 10 podnaslova na recimo 30 stranica i koji će bitne stavke morati imati istaknuto plavom bojom, tih stavki ima recimo 60. Po završetku pisanja dokumenta shvatite da istaknute stavke više ne mogu biti plave već moraju biti crvene i podebljane, a svi naslovi moraju biti podvučeni. Ono što svi rade je to da (5+10+60=75) 75 stavki koje je potrebno izmijeniti mijenjaju „ručno“ jednu po jednu. To sve možete napraviti tako da za svaku vrstu primijenite stil koji u sebi sadrži potrebno formatiranje, u ovom slučaju to su 3 različita stila Naslov, podnaslov, istaknute stavke.

Na alatnoj traci Formating (1) biste trebali vidjeti padajući izbornik (2) kod kojega kliknete na strelicu i odaberete More (2) – izbornik pokraj onoga gdje odabirete font

Ukoliko se ne vidi na istoj alatnoj traci kliknite na “Toolbar Options” (3) – na kraju te alatne trake

Alatna traka za formatiranje teksta

Dobit ćete izbor alata koji su uključeni na toj traci ali nisu korišteni i kliknite na strelicu s desne strane od teksta Normal pa odaberite More (2)

Odabir formatiranja

Nakon toga s desne strane bi trebali vidjeti dio gdje su svi stilovi i formatiranja za trenutni dokument

Pregled dostupnih stilova i formatiranja

Kako ih koristiti?

Prilikom pisanja dokumenta samo prvi puta se koristi neko formatiranje sa alatne trake (1) a svaki slijedeći puta iz onog desnog dijela (2)

Kako koristiti stilove i formatiranja

Zašto?

Ukoliko se ukaže potreba za kreiranjem sadržaja dokumenta (TOC) kod većih dokumenata, MS Word ga može sam napraviti

Ako morate promijeniti recimo boju svim podnaslovima, do sada ste to radili tako što ste svaki označili o odabrali željenu boju, a ovako odaberete samo stil i na njemu promijenite boju, a on mijenja sam na svim podnaslovima u tekstu

Kasnije prebacivanje u neki drugi template ili .html za potrebe weba je igra copy/paste

Naslovi

U wordu već postoje predefinirani naslovi za stilove “Heading” – možete vidjeti 3 uvijek s desne strane po defaultu

Korisni su iz razloga što kasnije lako generirate sadržaj za neki dokument, a i zbog toga što će vam dokumenti biti pregledni

Gotova formatiranja za naslove

Bullet

Prvi puta kliknete na ikonicu za “bullet” Ikonica Boolet  nakon čega dobivate stil s desne strane pod imenom “Bulleted” i sada svaki puta kad vam bude trebao takav kliknete na ovaj s desne strane gdje su sva formatiranja

Primjer bollet stila

Kako promjeniti neki stil?

Promijenit ćemo boju svih podnaslova (2. nivoa – heading 2)

Kada strelicom miša dođete na neki stil s desne strane u ovo slučaju Heading 2 prikaže vam se strelica kao na slici.

Kliknite na nju i odaberite Modify

Kako promjeniti stil

Osnovni stilovi se mogu promijeniti već na početnom dijelu, kao što je promjena boje, veličine i tipa fonta, detaljnije izmjene radite klikom na Format u donjem lijevom kutu prozora

U primjeru na slici boja podnaslova je promijenjena u plavo, nakon čega se ona mijenja na svim podnaslovima u dokumentu

Osnovne izmjene