Pisanje matematičkih formula u Wordu 2000-XP-2003

Sigurno Vam se dogodilo da ste za neki seminar ili prezentaciju morali napisati složenu matematičku formulu, sa hrpom razlomaka, potencija, funkcija… Upravo u ovom tutorijalu ću Vam objasniti kako se to radi.

Za početak otvorite MS Word i kliknite na Insert / Object i u novo otvorenom prozoru kao na slici ispod odaberite Microsoft Equation 3.0

Pisanje matematičkih formula u Wordu Insert / Object

Ako MS Equation 3.0 nije instaliran Office će tražiti da umetnete CD od MS Offica kako bih ga instalirao, a ako je pojavit će se editor kao na slici.

Pisanje matematičkih formula u Wordu Alatna traka

Ukoliko ćete MS Equation koristiti često možete dodati gumb na alatnu traku tako da kliknete na Tools / Customize odaberite TAB Commands (1), pod Categories kliknite na Insert (2) i u Commands stupcu pronađite Equation Editor (3)

Pisanje matematičkih formula u Wordu Tools / Customize

Tehnikom drag and drop ga prevucite do neke od alatnih traka (kliknite na njega lijevom tipkom miša i držeći lijevu tipku prevucite do željene alatne trake u vrhu)

Pisanje matematičkih formula u Wordu